لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در گردن هزار تمنا فکنده ای


در گردن هزار تمنا فکنده‌ای

ای شیخ شهر، دست ز دنیا کشیده را

 

کلیم کاشانی
۱۴ آذر ۱۳۹۷