لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار


بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن این روزگار نیست

 

عماد خراسانی