لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هیچ کس آگه ز شرح اشتیاق ما نشد


هیچ کس آگه ز شرح اشتیاق ما نشد

نامه‌ی ما چون زبان لال هرگز وا نشد

 

فطرت مشهدی