لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نداد بوسه و این با که میتوان گفتن


نداد بوسه و این با که می‌توان گفتن؟

که تلخکامی ما ز آن دهان شیرین است

 

رهی معیری
۱۴ آذر ۱۳۹۷